Sekretariatet


GEIR STAIB
Sjefsekretær


Camilla Johannessen
Organisasjonssjef / Nestleder i Sekretariatet


Lars-Jørgen Kihlberg Olsen

Politisk rådgiver


Turid Grønnern
Økonomisjef


Mathias Oseberg
Digital rådgiver


Benjamin Bornø
Organisasjonsrådgiver


Steinar Wulfsberg-Gamre
Kommunikasjonssjef (er i permisjon)