Sekretariatet


Anne Kristin Vie
Sjefsekretær


Camilla Johannessen
Organisasjonssjef / Nestleder i Sekretariatet


Lars-Jørgen Kihlberg Olsen
Seniorrådgiver politikk og analyse


Turid Grønnern
Økonomisjef


Benjamin Bornø
Organisasjonsrådgiver


Stian Skalle
Kampanjeleder


ferdinand joppe hansen udness
innholdsprodusent