Sekretariatet


Anne Kristin Vie
Sjefsekretær


Camilla Johannessen
Organisasjonssjef / Nestleder i Sekretariatet


Lars-Jørgen Kihlberg Olsen
Seniorrådgiver politikk og analyse


Turid Grønnern
Økonomisjef


Benjamin Bornø
Organisasjonsrådgiver


Victoria wæthing
Politisk Seniorrådgiver


Stian Skalle
Kampanjeleder


Thea Thomassen
Kommunikasjonsrådgiver


Helén Baartvedt Flatjord

Kommunikasjonsrådgiver


Gjyri Helén Werp

Kommunikasjonssjef