Foto: John Trygve Tollefsen

Anne Kristin Vie

Sjefsekretær

Bakgrunn

Anne Kristin Vie er sjefsekretær/daglig leder av sekretariatet i Oslo Høyre.