Oslo Senior Høyre

De ordinære medlemsmøtene i Oslo Senior-Høyre er åpne for alle interesserte. Inviter gjerne med venner og bekjente. På møtene er det en enkel bevertning.

Andre møter og turer:
Til våre øvrige møter og turer er det nødvendig med påmelding. Inviter gjerne venner og bekjente med på turene også.

Oslo Senior Høyre programinnspill næring og verdiskaping

OSH forslag til Høyres stortingsprogram 2021

OSH resolusjon klima og miljø

Uttalelse fra Oslo Senior Høyres årsmøte 19.11.2020

Program for Oslo Senior Høyre 2021

Oslo Senior Høyres resolusjoner:

Styret i OSH har utformet forslag til stortingsprogrammet som svar i rød tekst på fire debatt-notater om temaene klima, forsvar, Hva skal vi leve av og Muligheter for alle. Styrets innspill kan leses her. 

Styret

Leder: Grete Horntvedt  
Nestleder: Per H. Christiansen  
Medlem: Elenor W. Holter  
Medlem: May-Brit Bastiansen  
Medlem: Kjell Løvold      
Medlem: Brit Andreassen  
Medlem: Knut Bjørnsen Teige  
Medlem: Sidsel Kjeldaas Salte  
Medlem: Jan Johansen     
Varamedlem: Gunnar Stavnes  
Varamedlem: Åse Beate Brekke  
Varamedlem: Øistein Lydersen  

siste nyheter