10 gode grunner til å stemme Høyre i Oslo

Er du fortsatt usikker på hva du skal stemme ved kommunevalget i Oslo? Her er 10 gode grunner til å stemme Høyre i Oslo:

Oslo Høyre

1. Bedre mat og kvalitet i eldreomsorgen
Oslo Høyre vil sørge for at alle som mottar omsorgstjenester, får god og ernæringsrik mat til normale spisetider. Middag skal serveres til middagstid. Eldre på sykehjem skal få tilbud om minst én time aktivitet daglig basert på egne interesser, ønsker og behov.

2. Du skal få velge hvem som kommer hjem til deg
Du skal få lov til å bo hjemme i din egen bolig så lenge du ønsker. Da må vi også sørge for gode hjemmetjenester. Oslo Høyre vil bevare fritt brukervalg i hjemmetjenestene som sikrer deg retten til å velge mellom kommunale og privat drevne hjemmetjenester. Vi vil organisere hjemmetjenestene slik at du får færre forskjellige hjelpe- og sykepleiere å forholde deg til i hverdagen.

3. Du skal få velge mellom sykehjem drevet av kommunen, private og ideelle
Det viktigste er at kommunen har gode sykehjem, ikke hvem som står for driften. Oslo Høyre vil stoppe re-kommunaliseringen av sykehjemmene i Oslo. De privatdrevne sykehjemmene i Oslo er i front på å utvikle nye tilbud for beboerne, som egen butikk, fotballpub, kino og skybar. De gjør det også bedre i brukerundersøkelser sammenlignet med kommunalt drevne sykehjem. Valgfriheten sikres ved at kommunen betaler, uansett om du velger sykehjem drevet av private eller av kommunen.

4. Vi skal fjerne eiendomsskatten på hjemmet ditt    
Eiendomsskatten er en usosial skatt som rammer uavhengig av inntekt og betalingsevne.  Hjemmet ditt skal ikke være et skatteobjekt.

5. Vi vil bevare småhusområdene
Oslo Høyre går til valg på å styrke småhusvernet ved å redusere hvor mye som kan bygges på en tomt, slik at småhusområdene over hele byen får bevart sine særpreg og gode bomiljøer. Du skal være trygg på at utbyggere ikke skal få bygge høyt og tett på naboeiendommen.

6. Tre timers bompause på ettermiddagen
Oslo Høyre vil sikre deg muligheten til å besøke familie og venner på ettermiddagen uten at du må å betale for hver eneste bompassering. Derfor vil vi innføre en tre timers bompause fra klokken 17.00, slik at du kun betaler for en bompassering uansett hvor mange bommer du passerer i løpet av tre timer.

7. Et bedre kollektivtilbud
Oslo Høyre vil gjøre det enklere for deg å reise kollektivt gjennom en massiv utbygging av kollektivtilbudet.  Bussene skal gå oftere, og istedenfor å bygge en ny t-banetunnel langs nesten samme trasé som dagens tunnel, vil vi bygge en ny tunnel som gjør det mulig å reise med T-banen til Bislett, Ullevål sykehus, Sagene og Grünerløkka.

8. Du skal kunne kjøre bil hvis du trenger det
Oslo Høyre ønsker å legge til rette for til at flest mulig kan reise kollektivt, slik at vi får renere luft og reduserte klimagassutslipp. Samtidig vil vi gjøre det enklere å benytte bil for de som trenger det. Vi vil gjenopprette parkeringsplassene i sentrum og bydelene som ikke har blitt fjernet for å tilrettelegge forholdene for gående, syklende og kollektivtrafikk, og vi vil etablere flere HC-plasser. Vi vil også søre for at det bygge nok parkeringsplasser ved nye sykehjem, museer og andre offentlige institusjoner.

9. Kunnskap fremfor «gratis» kneippbrød i Osloskolen
Flere Osloskoler har så lave budsjetter at de ikke har ressurser til spesialundervisning for elever med særlige behov, eller til å kjøpe inn bøker. Oslo Høyre vil prioritere flere lærere og midler til skolene fremfor å innføre såkalt «gratis» skolemat.

10. Nyankomne innvandrere skal komme raskere ut i arbeid

Nyankomne innvandrere skal komme raskere ut i arbeid Oslo er en mangfoldig og inkluderende by der alle skal gis mulighet til å delta og lykkes. Derfor vil Oslo Høyre styrke norskopplæringen for innvandrere, og gi flere mulighet til å ta fagbrev og utdanning samtidig som de lærer norsk. Innvandrere som ikke kan godt nok norsk til å få seg jobb, må delta på norskopplæring for å motta sosialhjelp.

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her