10 gode grunner til å stemme Høyre i Oslo

Er du fortsatt usikker på hva du skal stemme ved kommunevalget i Oslo? Her er 10 gode grunner til å stemme Høyre:

Oslo Høyre
  1. Vi vil bygge ut kollektivtilbudet

Fremfor å bygge en ny t-banetunnel langs nesten samme trasé som dagens tunnel, vil vi bygge en ny tunnel som gjør det mulig å reise med T-banen til Bislett, Ullevål sykehus, Sagene og Grünerløkka. Det vil gi avganger hvert femte minutt på T-banen over hele byen og føre til at titusenvis av flere Osloborgere blir koblet på T-banenettet. Oslo Høyre vil si ja til regjeringens tilbud om økte tilskudd til kollektivtrafikken slik at vi kan redusere prisen på månedskort. Bussene skal gå oftere, også nattbussene.

  1. Det skal bli lettere å være klima- og miljøvennlig

Det viktigste vi kan gjøre for å redusere klimagassutslippene og få renere luft i Oslo er å få flere til å reise kollektivt. Oslo Høyre vil derfor bygge ut tilbudet på buss og bane. Vi vil også gjøre det lettere å benytte utslippsfrie kjøretøy. I 2018 ble det 10 000 flere elbiler i Oslo, men det ble bare bygget to nye ladepunkter på de kommunale parkeringsplassene. Oslo Høyre vil bygge ut 5000 ladepunkter ved de kommunale parkeringsplassene og stille krav om ladeplasser ved nybygg. For å øke resirkulering av plast, vil Oslo Høyre jobbe for at kommunen i samarbeid med private etablerer et gjenvinningsanlegg for plast på Østlandet.

  1. Tre timers bompause på ettermiddagen

Selv om de fleste i Oslo lar bilen stå når de skal reise til jobben, er det mange som trenger bil etter arbeidstid for å få hverdagen til å gå opp. Oslo Høyre vil sikre deg muligheten til å besøke familie og venner eller gjøre andre ærender på ettermiddagen uten å måtte betale for hver eneste bompassering. Derfor vil vi innføre en tre timers bompause etter klokken 17.00, slik at du kun betaler for én bompassering uansett hvor mange bommer du passerer i løpet av tre timer.

  1. Du skal kunne kjøre bil hvis du trenger det

Oslo Høyre ønsker å legge til rette for til at flest mulig kan reise kollektivt, slik at vi får renere luft og reduserte klimagassutslipp.  Samtidig vil vi gjøre det enklere å benytte bil for de som trenger det. Vi vil gjenopprette de parkeringsplassene i sentrum og i bydelene som ikke har blitt fjernet for å tilrettelegge forholdene for gående, syklende og kollektivtrafikk, og vi vil etablere flere HC-plasser. Det skal fortsatt være mulig å kjøre bil og parkere i Oslo sentrum. Det må legges særlig til rette for tilstrekkelig parkering for håndverkere og næringstransport. Oslo Høyre vil oppheve byrådets forbud mot å bygge tilstrekkelig antall parkeringsplasser ved nybygging, enten det dreier seg om boliger, museer eller offentlig institusjoner som sykehjem.

  1. Billigere beboerparkering

Det skal fortsatt være opp til hver enkelt bydel å avgjøre om det skal være beboerparkering, men vi vil redusere prisen på beboerparkeringen til 200-300 kroner der den er innført. Beboerparkeringen skal ikke brukes som en kommunal melkeku.

  1. Satsing på yrkesfag

Oslo trenger flere dyktige fagarbeidere både i privat og offentlig sektor. Oslo Høyre ønsker å styrke yrkesfagene og stimulere til at flere velger og består yrkesfag. Vi vil jobbe for flere lærlingplasser, mer arbeidsrelevant undervisning og flere tilpassede utdanningsløp. Oslo Høyre vil også tilby entreprenørskap som en del av undervisningen, så flere yrkesfagelever kan utvikle egne idéer og bedrifter.

  1. Fritt skolevalg i den videregående skolen

Det rødgrønne byrådet vil fjerne dagens frie skolevalg og vurderer å erstatte det med loddtrekning eller kvotering. Vi avviser at faktorer som elevene ikke kan påvirke selv, skal avgjøre hvilken skole de kommer inn på. Det skal lønne seg å gjøre en innsats i ungdomsskolen, og Høyre er en garantist for at det fortsatt skal være fritt skolevalg i den videregående skolen.

  1. En inkluderende by

Oslo er en mangfoldig og inkluderende by, der alle skal gis mulighet til å delta og lykkes, enten du heter Ola eller Aisha. Det å kunne norsk er den viktigste forutsetningen for å kunne delta i arbeids- og samfunnslivet. Oslo Høyre vil derfor styrke språkopplæringen for nyankomne innvandrere, og gi flere mulighet til å ta fagbrev og utdanning samtidig som de lærer norsk. Vi vil også etablere et eget fasttrack-program for nyankomne innvandrere med høyere utdannelse slik at de raskere kan komme ut i arbeidslivet.

  1. Vi skal fjerne forbudet mot private velferdsinnovatører

Det rødgrønne byrådet har innført forbud mot nye private barnehager og startet med re-kommunalisering av sykehjemmene som er drevet av private. Dette til tross for at brukerundersøkelser viser at foreldre med barn i private barnehager og eldre i privatdrevne sykehjem er mer fornøyde enn brukerne av tilbudene kommunen selv står for driften av. Høyre mener at konkurranse mellom offentlig og private skaper mer valgfrihet, innovasjon og et bedre tilbud, og vi vil oppheve forbudet mot å benytte private til å drive kommunens tjenester.

  1. Oslo skal heie frem nye initiativ!

Det er menneskene som bor og jobber i byen vår som sørger for at byen hele tiden er i utvikling og at vi får nye og spennende tilbud. Høyre mener Oslo kommune skal være en JA-kommune, hvor det skal være lett å få tillatelse til å prøve ut nye idéer og konsepter. Når Follestad ville tilby kundene et glass vin mens de var på handletur, burde byrådet ha tillatt utprøving av konseptet, istedenfor å drepe ideen før den i det hele tatt hadde blitt utprøvd.  Når Den tyske skolen ønsker å sikre seg lokaler som både kommer Oslobarn til gode og som gjør det enklere for bedriftene å rekruttere høykvalifisert arbeidskraft fra Tyskland, bør en JA-kommune ikke somle med å gi de nødvendige bygningstillatelsene. El-sparkesyklene har på kort tid blitt et populært fremkomstmiddel i byen vår. En JA-kommune bør ikke vurdere å forby disse.

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her