10 gode grunner til å stemme Høyre i Oslo

Er du fortsatt usikker på hva du skal stemme ved kommunevalget i Oslo? Her er 10 gode grunner til å stemme Høyre i Oslo:

Oslo Høyre

1. Et bedre kollektivtilbud
Kapasiteten på buss og bane må bli bedre, spesielt i rushtiden. Istedenfor å bygge en ny t-banetunnel langs nesten samme trasé som dagens tunnel, vil vi bygge en ny tunnel som gjør det mulig å reise med T-banen til Bislett, Ullevål sykehus, Sagene og Grünerløkka.

2. Du skal kunne kjøre bil hvis du trenger det
Vi ønsker å legge til rette for til at flest mulig kan reise kollektivt, slik at vi får renere luft og reduserte klimagassutslipp. Samtidig vil vi gjøre det enklere å benytte bil for de som trenger det. Vi vil gjenopprette parkeringsplassene i sentrum og bydelene som ikke har blitt fjernet for å tilrettelegge forholdene for gående, syklende og kollektivtrafikk, og vi vil etablere flere HC-plasser. Det skal fortsatt være mulig å kjøre bil og parkere i Oslo sentrum. Vi vil oppheve byrådets forbud mot å bygge tilstrekkelig antall parkeringsplasser ved nybygging, enten det dreier seg om boliger, museer eller offentlig institusjoner som sykehjem.

3. Billigere beboerparkering
Det skal fortsatt være opp til hver enkelt bydel å avgjøre om det skal være beboerparkering, men vi vil redusere prisen på beboerparkeringen til 200-300 kroner der den er innført. Beboerparkeringen skal ikke brukes som en kommunal melkeku.

4. Det skal bli enklere å være miljøvennlig
Det viktigste vi kan gjøre for å redusere klimagassutslippene i Oslo er å redusere utslippene fra veitrafikken. Oslo Høyre vil sørge for at flere kan reise kollektivt ved å bygge ut tilbudet på buss og bane, og vi vil gjøre det lettere å benytte utslippsfrie kjøretøy. I 2018 ble det 10 000 flere elbiler i Oslo, men det ble bare bygget to nye ladepunkter på de kommunale parkeringsplassene. Oslo Høyre vil bygge ut 5000 ladepunkter ved de kommunale parkeringsplassene. Det skal også stilles krav om ladeplasser ved nybygg. For å øke resirkulering av plast, vil Oslo Høyre jobbe for at kommunen i samarbeid med private etablerer et gjenvinningsanlegg for plast på Østlandet.

5. Kunnskap fremfor «gratis» kneippbrød i Osloskolen
Flere Osloskoler har så lave budsjetter at de ikke har ressurser til spesialundervisning til elever med særlige behov, eller til å kjøpe inn bøker. Oslo Høyre vil prioritere flere lærere og midler til skolene, fremfor å innføre såkalt «gratis» skolemat. Skriftlig halvårsvurdering i 1.-10. til klasse skal gjeninnføres ved alle skolene slik at du får tilbakemelding på hvordan barna dine ligger an i alle fag.

6. Barna skal få lære norsk før skolestart
Så mange som ¼ av alle barn som begynner på skolen i Oslo kan ikke godt nok norsk til å følge undervisningen. Derfor vil Oslo Høyre sørge for at alle barn helt fra barnehagen får muligheten til å lære seg norsk før skolestart. Det skal vi gjøre ved å kartlegge hvilke barn som trenger språkoppfølging i barnehagen, og ved å gjøre de ansatte i barnehagene bedre rustet til å lære barna norsk i barnehagen.

7. Fritt skolevalg i den videregående skolen
Det rødgrønne byrådet vil fjerne dagens frie skolevalg, og vurderer å erstatte det med loddtrekning eller kvotering. Vi avviser at faktorer som elevene ikke kan påvirke selv, skal avgjøre hvilken skole de kommer inn på. Det skal lønne seg å gjøre en innsats i ungdomsskolen, og Høyre er en garantist for at det fortsatt skal være fritt skolevalg i den videregående skolen.

8. Vi skal fjerne forbudet mot private velferdsinnovatører
Det rødgrønne byrådet har innført forbud mot nye private barnehager og startet med re-kommunalisering av sykehjemmene som er drevet av private. Dette til tross for at brukerundersøkelser viser at foreldre med barn i private barnehager og eldre i privatdrevne sykehjem er mer fornøyde med tilbudet enn brukerne av tilbudene kommunen selv står for driften av. Høyre mener at konkurranse mellom offentlig og private skaper mer valgfrihet, innovasjon og et bedre tilbud, og vi vil oppheve forbudet mot å benytte private til å drive kommunens tjenester.

9. Vi skal fjerne eiendomsskatten på hjemmet ditt
Eiendomsskatten er en usosial skatt som rammer uavhengig av inntekt og betalingsevne. Hjemmet ditt skal ikke være et skatteobjekt.

10. Nyankomne innvandrere skal komme raskere ut i arbeid
Oslo er en mangfoldig og inkluderende by, der alle skal gis mulighet til å delta og lykkes. Derfor vil Oslo Høyre styrke norskopplæringen for innvandrere, og gi flere mulighet til å ta fagbrev og utdanning samtidig som de lærer norsk. Vi vil også etablerer et eget fasttrack program for innvandrere med høyere utdannelse.

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her