10 gode grunner til å stemme Høyre i Oslo

Er du fortsatt usikker på hva du skal stemme ved kommunevalget i Oslo? Her er 10 gode grunner til å stemme Høyre i Oslo:

Oslo Høyre

1. Et bedre kollektivtilbud
Kapasiteten på buss og bane må bli bedre, spesielt i rushtiden. Istedenfor å bygge en ny t-banetunnel langs nesten samme trasé som dagens tunnel, vil vi bygge en ny tunnel som gjør det mulig å reise med T-banen til Bislett, Ullevål sykehus, Sagene og Grünerløkka.

2. Vi skal fjerne eiendomsskatten på hjemmet ditt
Eiendomsskatten er en usosial skatt som rammer uavhengig av inntekt og betalingsevne. Hjemmet ditt skal ikke være et skatteobjekt.

3. Du skal kunne kjøre bil hvis du trenger det
Oslo Høyre ønsker å legge til rette for til at flest mulig kan reise kollektivt, slik at vi får renere luft og reduserte klimagassutslipp. Samtidig vil vi gjøre det enklere å benytte bil for de som trenger det. Vi vil gjenopprette parkeringsplassene i sentrum og bydelene som ikke har blitt fjernet for å tilrettelegge forholdene for gående, syklende og kollektivtrafikk, og vi vil etablere flere HC-plasser. Det skal fortsatt være mulig å kjøre bil og parkere i Oslo sentrum.

4. Billigere beboerparkering
Det skal fortsatt være opp til hver enkelt bydel å avgjøre om det skal være beboerparkering, men vi vil redusere prisen på beboerparkeringen til 200-300 kroner der den er innført. Beboerparkeringen skal ikke brukes som en kommunal melkeku.

5. Nok parkeringsplasser ved nye bygg
Oslo Høyre vil oppheve byrådets forbud mot å bygge tilstrekkelig antall parkeringsplasser ved nybygging, enten det dreier seg om boliger, museer eller offentlig institusjoner som sykehjem.

6. Kunnskap fremfor «gratis» kneippbrød i Osloskolen
Flere Osloskoler har så lave budsjetter at de ikke har ressurser til spesialundervisning til elever med særlige behov, eller til å kjøpe inn bøker. Oslo Høyre vil prioritere flere lærere og midler til skolene, fremfor å innføre såkalt «gratis» skolemat. Skriftlig halvårsvurdering i 1.-10. klasse skal gjeninnføres ved alle skolene slik at du får tilbakemelding på hvordan barna dine ligger an i alle fag.

7. Fritt skolevalg i den videregående skolen
Det rødgrønne byrådet vil fjerne dagens frie skolevalg, og vurderer å erstatte det med loddtrekning eller kvotering. Vi avviser at faktorer som elevene ikke kan påvirke selv, skal avgjøre hvilken skole de kommer inn på. Det skal lønne seg å gjøre en innsats i ungdomsskolen, og Høyre er en garantist for at det fortsatt skal være fritt skolevalg i den videregående skolen

8. Vi skal fjerne forbudet mot private velferdsinnovatører
Det rødgrønne byrådet har innført forbud mot nye private barnehager og startet med re-kommunalisering av sykehjemmene som er drevet av private. Dette til tross for at brukerundersøkelser viser at foreldre med barn i private barnehager og eldre i privatdrevne sykehjem er mer fornøyde med tilbudet enn brukerne av tilbudene kommunen selv står for driften av. Høyre mener at konkurranse mellom offentlig og private skaper mer valgfrihet, innovasjon og et bedre tilbud, og vi vil oppheve forbudet mot å benytte private til å drive kommunens tjenester.

9. Tre timers bompause på ettermiddagen
Vi vil sikre deg muligheten til å kjøre barna på fritidsaktiviteter eller gjøre andre ærender ettermiddagen uten at du må å betale for hver eneste bompassering. Derfor vil vi innføre en tre timers bompause fra klokken 17.00, slik at du kun betaler for en bompassering uansett hvor mange bommer du passerer i løpet av tre timer.

10. Nyankomne innvandrere skal komme raskere ut i arbeid
Oslo er en mangfoldig og inkluderende by, der alle skal gis mulighet til å delta og lykkes. Derfor vil Oslo Høyre styrke norskopplæringen for innvandrere, og gi flere mulighet til å ta fagbrev og utdanning samtidig som de lærer norsk. Vi vil stille krav om at innvandrere som ikke kan godt nok norsk til å få seg jobb, må delta på norskopplæring for å motta sosialhjelp.

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her