Karakterer i barneskolen

Karakterer i barneskolen

Høyres ønsker karakterer i norsk og matte fra 5. klasse og engelsk fra 6. eller 7. klasse.

Oslo Høyre 22.08.2013 kl. 15.31

Karakterer gjør elevene mer bevisst på hva som kreves av dem, og hvor de står i forhold til kompetansemålene. Det vil også gi dem en mindre brå overgang til ungdomsskolen.

Dagens barneskoleelever får tilbakemeldinger som “fint!”, “flott!” eller et klistremerke på skriftlige prøver inntil de starter på ungdomsskolen. Disse tilbakemeldingene er svært uklare og gjør det vanskelig for eleven å vite hvordan den gjør det faglig. Hva er egentlig best av “fint!” og “flott!”? Og er stjerneklistremerke bedre enn hjerteklistremerke, eller er det motsatt?

I følge OECDs rapport “Improving lower secondary schools in Norway” påpeker elever at overgangen fra barneskole til ungdomsskole kan være brå, og noen elever kan oppleve overgangen som demotiverende. Elever som tidligere har fått inntrykk av at de selv er gode kan få sjokk når de får karakterer på ungdomsskolen.

I TIMSS-undersøkelsen for 8.klasse i matematikk i 2011 var det kun 1 % av norske elever som lå på “avansert nivå”, 13 % lå under det som fremstilles som lavt ferdighetsnivå. Resultatene tyder på at det ikke har blitt gjort en god nok jobb for elevenes overgang fra barneskolen til ungdomsskolen.

Et av høyres viktigste mål er mer kunnskap i norsk skole. For å få mer kunnskap i skolen trenger vi gode lærere og ikke minst god oppfølgning.

Høyre ønsker en gradvis innføring av karakterer i basisfagene på barneskolen. Dette innebærer karakterer i norsk og matte fra 5. klasse og karakterer i engelsk fra 6.- eller 7. klasse. Disse karakterene skal hjelpe eleven og elevens foresatte å forstå hvordan eleven gjør det i basisfagene. Karakterene skal kun være veiledende, de skal altså ikke brukes for å komme seg inn på ungdomsskolen. Høyre mener at karakterer kan motivere elevene til å gjøre det bedre på skolen, og at det blir enklere for læreren og de foresatte å kartlegge hvor eleven trenger ekstra hjelp.

Høyre vil innføre veiledende karakterer i basisfagene fra femte klasse slik at man tidligst mulig kan finne ut hvilke elever som trenger ekstra hjelp og hvilke elever som trenger større utfordringer. På den måten kan vi løfte både de svake og de sterke elevene til et nytt nivå og få mer kunnskap i skolen.

 

Foto: colourbox.com

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her