Nikolai Astrup

Tenk grønt – stem blått

Tenk grønt – stem blått: For et konservativt parti som Høyre er det moralske og ideologiske utgangspunkt i miljøpolitikken forvalteransvaret: vi skal etterlate den jorden vi mottok fra våre forfedre i minst like god stand til våre etterkommere når vi en dag forlater den.

Oslo Høyre 31.08.2013 kl. 14.19

Dette forvalteransvaret er Nikolai Astrup, Oslo Høyres leder og miljøpolitisk talsmann for Høyre, svært bevisst på.

– Klimaendringene er sannsynligvis vår tids største utfordring. Norge har teknologi, kompetanse og kapital til å bidra med løsninger og gjøre en forskjell. Høyre mener Norge må føre en mer ambisiøs og forpliktende klimapolitikk som bidrar til reelle utslippsreduksjoner hjemme og ute, sier Høyres miljøpolitiske talsmann Nikolai Astrup.

Vi redder ikke verden ved å skru klokken tilbake.

Ny elbil

Vi møter Nikolai etter at han har parkert sin nye el-bil, en Tesla Model S. Et bilkjøp Astrup har høstet applaus for hos miljøbevegelsen.

– Det er helt supert. At en viktig miljøpolitiker i Norge kjører denne bilen håper jeg kan føre til at det politiske Norge våkner opp og ser hvordan bruken av olje vil utvikle seg de neste årene, sa daglig leder Marius Holm i miljøstiftelsen Zero til VG.

– Noe av det viktigste Norge kan gjøre er å satse mer på å utvikle og ta i bruk ny teknologi som reduserer utslippene. Høyre vil doble bevilgningene til utvikling og implementering av ny miljøteknologi sammenliknet med den rødgrønne regjeringens politikk. I en verden der stadig flere mennesker skal dele på stadig knappe ressurser, må vi få mer ut av mindre. Slik kan vi kombinere vår levestandard med lave utslipp, og sørge for at veksten i verden blir bærekraftig, forklarer Nikolai engasjert.

Høyre vil doble bevilgningene til utvikling og implementering av ny miljøteknologi.

Erstatte fossil energi

Som et virkemiddel for å begrense utslippene, er Nikolai opptatt av at vi må erstatte fossile energikilder med grønne alternativer og at kollektivtransporten må gjøres enda bedre. Det gjelder ikke minst jernbanetilbudet på pendlerstrekningene på Østlandet.

– God kollektivtransport vil både avlaste veiene, knytte Østlandet bedre sammen som ett arbeidsmarked og bidra til å dempe boligprisveksten i hovedstaden. Derfor er det helt avgjørende at vi får rask fremdrift i arbeidet med å realisere nytt dobbeltspor på jernbanen på Østlandet. Skal vi få til det må vi tenke helt nytt om hvordan vi planlegger, utfører, finansierer og drifter store infrastrukturprosjekter i Norge, sier Nikolai.

Billig og enkelt

Hvordan vil så Høyre bidra til at den enkelte borger opplever det som lettere å være miljøbevisst?

– Høyre mener det alltid skal være billig og enkelt å være miljøvennlig, blant annet ved å gjøre det billigere å velge grønne biler, gi skattefradrag for enøk-tiltak i egen bolig og bygge ut kollektivtrafikken i og rundt de store byene. Det skal alltid lønne seg å velge null- eller lavutslippskjøretøy. Offentlig sektor må gå foran ved at alle nye offentlige kjøretøy skal være miljøvennlige, og at busser, ferger og tog skal gå på miljøvennlig drivstoff, sier Astrup.

Hva tenker du om overgangen til en mindre oljeavhengig samfunn?

– Steinalderen tok ikke slutt fordi det ble slutt på stein, og vi redder ikke verden ved å skru klokken tilbake i tid. Innovasjon, teknologiutvikling og det å gjøre det dyrere å forurense er den beste måten å møte fremtiden. Jeg mener vi må ha en kostnadseffektiv, ansvarlig og langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn. Oljeproduksjonen er allerede halvert siden år 2000. Petroleumssektoren og industrien i Norge deltar i EUs kvotemarked. EU har besluttet å redusere utslippene med 80-95 pst innen 2050, og EUs kvotemarked vil være det viktigste virkemiddelet for å nå dette målet, forklarer Astrup.

– En kjerne i Høyres konservatisme er å levere samfunnet videre til nye generasjoner, i bedre stand enn da vi selv overtok det. Det gjelder også i miljøpolitikken. Dette vil en ny regjering, med Høyre i spissen, ta ansvar for. Tenk grønt – stem blått, avslutter Nikolai.

 

MOTTA NYHETSBREV

GJØR EN FORSKJELL

Bli medlem her