våre hjertesaker

Det er menneskene i Østensjø som gjør bydelen til et godt sted å leve. Her kan du lese mer om Østensjø Høyres politikk.

Østensjø Høyre vil arbeide for at Manglerud-tunnelen blir realisert som planlagt.

les mer

Valgfrihet gir verdighet. Vi vil at mennesker som har behov for omsorg,
skal få en god og verdig hjelp.

les mer

Høyre vil bidra til at vår bydel skal tilby gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge.

les mer

Kom i kontakt med oss

Lars Foyn
Leder Østensjø Høyre

Anita Helene Wakounig
Nestleder

Benjamin A. Bornø
Gruppeleder BU

Våre folk

Østensjø Høyre består av flere tillits- og folkevalgte. Kom i kontakt med de her.

Våre folk

siste nyheter