Pasientens helsetjeneste

Høyres utgangspunkt er pasientens behov: valgfrihet og høy kvalitet i alle deler av helsetjenesten.

Det er du som står i sentrum for de helsetjenestene du måtte trenge gjennom livet. Vårt utgangspunkt er pasientens behov: valgfrihet og høy kvalitet i alle deler av helsetjenesten.

For at du selv skal kunne velge den behandlingen som passer deg, så må vi ha mangfold i helsetjenesten – alle gode krefter skal tas i bruk. Ved å åpne for at det offentlige helsevesenet kan kjøpe inn flere tjenester fra private såvel som ideelle organisasjoner, styrkes både vår valgfrihet og helsearbeidernes motivasjon til å stadig utvikle bedre løsninger for oss den dagen vi måtte trenge det.

Gode valg krever et godt grunnlag for å kunne ta avgjørelsen. Kvalitet og pasientsikkerhet skal undersøkes jevnlig og informasjon om alternativene må gjøres tilgjengelig for pasienten. Det skal også være åpenhet om hvor fornøyde pasientene og deres pårørende er med de ulike tilbudene.

Helsetjenestene skal tilpasses deg – det skal ikke være ditt bosted som avgjør hvor gode tjenester du får. Valgfrihet er en verdi i seg selv og er en viktig del av å lytte til den personen som helsetjenesten faktisk angår.

Vi trenger dyktige ansatte som kan gi god helsehjelp og omsorg, og må derfor sikre bedre etter- og videreutdanningstilbud for de som jobber i tjenesten, og sikre god rekruttering og stabil bemanning. Høyere helsefaglig og medisinsk kompetanse er helt nødvendig, både for at behandlingen og oppfølgingen av den enkelte skal bli bedre, og for at tjenestene skal bli mer effektive.

Høyre vil:

 • Bygge et nytt Aker lokalsykehus med akuttfunksjoner.
 • Bygge et nytt, moderne regionsykehus i tilknytning til Rikshospitalet på Gaustad.
 • Videreutvikle Lovisenberg og Diakonhjemmet som lokalsykehus.
 • Fortsette arbeidet med å redusere køer og ventetider i helsevesenet, og sørge for at det offentlige kjøper plasser av private, slik at alle, uavhengig tykkelsen på egen lommebok, får muligheten til rask behandling.
 • Gjennomføre en rusreform hvor rusavhengige får nødvendig helsehjelp, ikke straff.
 • Videreutvikle pakkeforløp for psykisk helse for å sikre bedre pasientbehandling.
 • Sikre raskere psykisk helsehjelp ved innføre rett til vurdering og møte med fagpersonen innen tre uker ved henvisning til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) eller distriktspsykiatrisk senter (DPS).
 • Styrke skolehelsetjenesten.
 • Sikre god rekruttering av fastleger.
 • Utvide ordningen med fritt behandlingsvalg.
 • Utvikle flere pakkeforløp for å gi pasientene mer helhetlig behandling og prioritere kvinnesykdommer spesielt i dette arbeidet.
 • Styrke jordmortjenestene i kommunene.
 • Innføre en bytterett for eldre som bor på sykehjem eller mottar hjemmehjelpstjenester, som de kan benytte seg av dersom de ikke er fornøyd med tilbudet de får.
 • Sikre at alle eldre som bor på sykehjem får god, ernæringsrik mat.

Det er du som står i sentrum for de helsetjenestene du måtte trenge gjennom livet. Vårt utgangspunkt er pasientens behov: valgfrihet og høy kvalitet i alle deler av helsetjenesten.

For at du selv skal kunne velge den behandlingen som passer deg, så må vi ha mangfold i helsetjenesten – alle gode krefter skal tas i bruk. Ved å åpne for at det offentlige helsevesenet kan kjøpe inn flere tjenester fra private såvel som ideelle organisasjoner, styrkes både vår valgfrihet og helsearbeidernes motivasjon til å stadig utvikle bedre løsninger for oss den dagen vi måtte trenge det.

Gode valg krever et godt grunnlag for å kunne ta avgjørelsen. Kvalitet og pasientsikkerhet skal undersøkes jevnlig og informasjon om alternativene må gjøres tilgjengelig for pasienten. Det skal også være åpenhet om hvor fornøyde pasientene og deres pårørende er med de ulike tilbudene.

Helsetjenestene skal tilpasses deg – det skal ikke være ditt bosted som avgjør hvor gode tjenester du får. Valgfrihet er en verdi i seg selv og er en viktig del av å lytte til den personen som helsetjenesten faktisk angår.

Vi trenger dyktige ansatte som kan gi god helsehjelp og omsorg, og må derfor sikre bedre etter- og videreutdanningstilbud for de som jobber i tjenesten, og sikre god rekruttering og stabil bemanning. Høyere helsefaglig og medisinsk kompetanse er helt nødvendig, både for at behandlingen og oppfølgingen av den enkelte skal bli bedre, og for at tjenestene skal bli mer effektive.

Høyre vil:

 • Bygge et nytt Aker lokalsykehus med akuttfunksjoner.
 • Bygge et nytt, moderne regionsykehus i tilknytning til Rikshospitalet på Gaustad.
 • Videreutvikle Lovisenberg og Diakonhjemmet som lokalsykehus.
 • Fortsette arbeidet med å redusere køer og ventetider i helsevesenet, og sørge for at det offentlige kjøper plasser av private, slik at alle, uavhengig tykkelsen på egen lommebok, får muligheten til rask behandling.
 • Gjennomføre en rusreform hvor rusavhengige får nødvendig helsehjelp, ikke straff.
 • Videreutvikle pakkeforløp for psykisk helse for å sikre bedre pasientbehandling.
 • Sikre raskere psykisk helsehjelp ved innføre rett til vurdering og møte med fagpersonen innen tre uker ved henvisning til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) eller distriktspsykiatrisk senter (DPS).
 • Styrke skolehelsetjenesten.
 • Sikre god rekruttering av fastleger.
 • Utvide ordningen med fritt behandlingsvalg.
 • Utvikle flere pakkeforløp for å gi pasientene mer helhetlig behandling og prioritere kvinnesykdommer spesielt i dette arbeidet.
 • Styrke jordmortjenestene i kommunene.
 • Innføre en bytterett for eldre som bor på sykehjem eller mottar hjemmehjelpstjenester, som de kan benytte seg av dersom de ikke er fornøyd med tilbudet de får.
 • Sikre at alle eldre som bor på sykehjem får god, ernæringsrik mat.

Våre hjertesaker