Du skal være trygg på at du får god og rask behandling hvis du blir syk eller trenger hjelp fra helsevesenet. Høyre går til valg på å redusere ventetiden for behandling med to uker i snitt.

Helsekøene har økt under koronakrisen. Raskere behandling og mindre ventetid betyr at folk raskere får livene sine tilbake, og slipper å bekymre seg for lenge. Vi har strømlinjeformet kreftbehandlingen ved hjelp av pakkeforløp, men fortsatt er det for mange pasienter som opplever å være kasteballer i helsetjenesten. Dette gjelder spesielt pasienter med muskel- og skjelettlidelser, smertelidelser og med vanlige sykdommer som rammer kvinner. Derfor skal flere pasienter få gleden av pakkeforløp slik at de raskere får riktig diagnose og behandling.    

Etter en pandemi som har ført til økte helsekøer, er Høyres store helseløfte at folks ventetid skal ned med i snitt to uker. For å redusere helsekøene trenger vi gode offentlige helsebudsjetter. Det har Høyre sørget for i regjering – og det skal vi fortsette med.

Samtidig må vi si ja til innovasjon, nye arbeidsmetoder for å behandle flere – og vi må bruke alle gode krefter: både offentlige, ideelle og private. Det viktigste når du er syk er å bli frisk. Og så lenge behandlingen du får er god, spiller det ingen rolle hvem den behandlingen kommer fra.

Ved at det offentlige kjøper ledig kapasitet fra private og ideelle, går ventetidene ned. Fritt behandlingsvalg gir alle muligheten til å velge mellom behandling gitt av  det offentlige, ideelle eller private, på statens regning. Fritt behandlingsvalg kan redde liv. Denne ordningen står nå i fare – alle venstresidepartiene går til valg på å fjerne fritt behandlingsvalg. Da er det bare de som har tykk lommebok som vil ha råd til å kjøpe behandling utenfor offentlige sykehus. 

For å redusere helsekøene og sikre bedre helsetjenester vil Høyre:

 • Fortsette å styrke det offentlige helsevesenet.
 • Sørge for at staten kjøper ledig behandlingskapasitet av ideelle og private sykehus slik at ventetidene går ytterligere ned. Det skal ikke være slik at bare de med tykk lommebok skal kunne få behandling av private og ideelle.
 • Utvide ordningen med fritt behandlingsvalg slik at du selv kan velge det behandlingsstedet som har kortest ventetid og behandling best tilpasset det du har behov for, uavhengig av hvor du bor. Det offentlige vil betale kostnaden uansett om behandlingsstedet er offentlig eller privat.
 • Sikre raskere psykisk helsehjelp ved innføre rett til vurdering og møte med fagpersonen innen tre uker ved henvisning til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) eller distriktspsykiatrisk senter (DPS).
 • Videreutvikle pakkeforløp for psykisk helse for å sikre bedre pasientbehandling.
 • Utvikle flere pakkeforløp for å gi pasientene mer helhetlig behandling og prioritere kvinnesykdommer spesielt i dette arbeidet.
 • Bygge et nytt Aker lokalsykehus med akuttfunksjoner.
 • Bygge et nytt, moderne regionsykehus i tilknytning til Rikshospitalet på Gaustad.
 • Videreutvikle Lovisenberg og Diakonhjemmet som lokalsykehus.
 • Sikre god rekruttering av fastleger.
 • Styrke jordmortjenestene i kommunene.
 • Styrke skolehelsetjenesten.
 • Gjennomføre en rusreform hvor rusavhengige får nødvendig helsehjelp, ikke straff.

Pakkeforløp

Anne Bjertnæs jobber som varaordfører for Høyre i Gjøvik. I 2019 ringte legen til Anne og fortalte at hun hadde en aggressiv form for kreft. Anne hadde ikke noe aktivt forhold til pakkeforløp før hun ble alvorlig syk, men når hun først ble ringt av legen var det viktig at ting skjedde raskt og at det var en plan for når ting skulle skje.

Les mer om pakkeforløp

Du skal være trygg på at du får god og rask behandling hvis du blir syk eller trenger hjelp fra helsevesenet. Høyre går til valg på å redusere ventetiden for behandling med to uker i snitt.

Helsekøene har økt under koronakrisen. Raskere behandling og mindre ventetid betyr at folk raskere får livene sine tilbake, og slipper å bekymre seg for lenge. Vi har strømlinjeformet kreftbehandlingen ved hjelp av pakkeforløp, men fortsatt er det for mange pasienter som opplever å være kasteballer i helsetjenesten. Dette gjelder spesielt pasienter med muskel- og skjelettlidelser, smertelidelser og med vanlige sykdommer som rammer kvinner. Derfor skal flere pasienter få gleden av pakkeforløp slik at de raskere får riktig diagnose og behandling.    

Etter en pandemi som har ført til økte helsekøer, er Høyres store helseløfte at folks ventetid skal ned med i snitt to uker. For å redusere helsekøene trenger vi gode offentlige helsebudsjetter. Det har Høyre sørget for i regjering – og det skal vi fortsette med.

Samtidig må vi si ja til innovasjon, nye arbeidsmetoder for å behandle flere – og vi må bruke alle gode krefter: både offentlige, ideelle og private. Det viktigste når du er syk er å bli frisk. Og så lenge behandlingen du får er god, spiller det ingen rolle hvem den behandlingen kommer fra.

Ved at det offentlige kjøper ledig kapasitet fra private og ideelle, går ventetidene ned. Fritt behandlingsvalg gir alle muligheten til å velge mellom behandling gitt av  det offentlige, ideelle eller private, på statens regning. Fritt behandlingsvalg kan redde liv. Denne ordningen står nå i fare – alle venstresidepartiene går til valg på å fjerne fritt behandlingsvalg. Da er det bare de som har tykk lommebok som vil ha råd til å kjøpe behandling utenfor offentlige sykehus. 

For å redusere helsekøene og sikre bedre helsetjenester vil Høyre:

 • Fortsette å styrke det offentlige helsevesenet.
 • Sørge for at staten kjøper ledig behandlingskapasitet av ideelle og private sykehus slik at ventetidene går ytterligere ned. Det skal ikke være slik at bare de med tykk lommebok skal kunne få behandling av private og ideelle.
 • Utvide ordningen med fritt behandlingsvalg slik at du selv kan velge det behandlingsstedet som har kortest ventetid og behandling best tilpasset det du har behov for, uavhengig av hvor du bor. Det offentlige vil betale kostnaden uansett om behandlingsstedet er offentlig eller privat.
 • Sikre raskere psykisk helsehjelp ved innføre rett til vurdering og møte med fagpersonen innen tre uker ved henvisning til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) eller distriktspsykiatrisk senter (DPS).
 • Videreutvikle pakkeforløp for psykisk helse for å sikre bedre pasientbehandling.
 • Utvikle flere pakkeforløp for å gi pasientene mer helhetlig behandling og prioritere kvinnesykdommer spesielt i dette arbeidet.
 • Bygge et nytt Aker lokalsykehus med akuttfunksjoner.
 • Bygge et nytt, moderne regionsykehus i tilknytning til Rikshospitalet på Gaustad.
 • Videreutvikle Lovisenberg og Diakonhjemmet som lokalsykehus.
 • Sikre god rekruttering av fastleger.
 • Styrke jordmortjenestene i kommunene.
 • Styrke skolehelsetjenesten.
 • Gjennomføre en rusreform hvor rusavhengige får nødvendig helsehjelp, ikke straff.

Pakkeforløp

Anne Bjertnæs jobber som varaordfører for Høyre i Gjøvik. I 2019 ringte legen til Anne og fortalte at hun hadde en aggressiv form for kreft. Anne hadde ikke noe aktivt forhold til pakkeforløp før hun ble alvorlig syk, men når hun først ble ringt av legen var det viktig at ting skjedde raskt og at det var en plan for når ting skulle skje.

Les mer om pakkeforløp

Våre andre hjertesaker