Oslo Høyres bystyregruppe

I bystyret er 15 representanter og 18 varamedlemmer fra Oslo Høyre, etter 25,4 % oppslutning ved valget 2019.


Øystein Rikheim Sundelin
Gruppeleder / Leder byutviklingsutvalget


Anne Haabeth Rygg
Nestleder Høyres bystyregruppe/ Nestleder finansutvalget


Silje Lutro
Fraksjonsleder Kultur- og utdanningsutvalget


Nicolai Øyen Langfeldt
Nestleder av Samferdsels- og miljøutvalget


James Stove Lorentzen
Fraksjonsleder i Helse- og
sosialutvalget


Ola Kvisgaard
Bystyrerepresentant / Leder av Kontrollutvalget


Yassine Arakia
Bystyrerepresentant


Hassan Nawaz
Bystyrerepresentant


Eirik Lae Solberg
Nestleder Oslo Høyre/ Bystyrerepresentant


Mehmet Kaan Inan
Bystyrerepresentant


Elin Horn Galtung
Bystyrerepresentant


Hermann Kopp
Bystyrerepresentant


Per Trygve Hoff
Bystyrerepresentant


Pia Farstad von Hall
Bystyrerepresentant


Afshan Rafiq
Bystyrerepresentant