Oslo Høyres bystyregruppe

I bystyret er 15 representanter og 18 varamedlemmer fra Oslo Høyre, etter 25,4 % oppslutning ved valget 2019.


Anne Haabeth Rygg
Gruppeleder / Nestleder av Samferdsels- og miljøutvalget


James Stove Lorentzen
Nestleder / Leder byutviklingsutvalget


Mehmet Kaan Inan
Fraksjonsleder Kultur- og utdanningsutvalget


Ola Kvisgaard
Bystyrerepresentant / Leder av Kontrollutvalget


Yassine Arakia
Bystyrerepresentant


Hassan Nawaz
Fraksjonsleder helse- og sosialutvalget


Eirik Lae Solberg
 Bystyrerepresentant


Elin Horn Galtung
Bystyrerepresentant


Silje Lutro
Bystyrerepresentant


Jenny Clemet von tetzschner
Bystyrerepresentant


Per Trygve Hoff
fraksjonsleder finansutvalget 


Pia Farstad von Hall
Bystyrerepresentant


øystein rikheim sundelin
Bystyrerepresentant


SAIDA R. BEGUM

BYSTYREREPRESENTANT


CAMILLA STRANDSKOG

BYSTYREREPRESENTANT

Vararepresentanter

Afshan Rafiq
Hermann Kopp
Sverre Knutssønn Seeberg
Grete Horntvedt
Bård Standal
Oscar Christoffer Husebye
Kaia Marie Rosseland
Thea Kristine Schjerven
Tove Gjersrud
Alice Aarebrodt
Hermann Smith-Sivertsen
Bjørgulv Vinje Borgundvaag
Talat Mehmood Butt
Elisabeth I. Rye-Florentz
Kristina Furnes
Maria Kristine Göthner
Kristoffer Gustavsen
Beate Brovig Auke