Oslo Høyres bystyregruppe

I bystyret er 15 representanter og 18 varamedlemmer fra Oslo Høyre, etter 25,4 % oppslutning ved valget 2019.


Anne Haabeth Rygg
Gruppeleder Høyres bystyregruppe/ Nestleder finansutvalget


Nicolai Øyen Langfeldt
Nestleder av Samferdsels- og miljøutvalget


Hermann Kopp
Leder av Byutviklingsutvalget


James Stove Lorentzen
Fraksjonsleder i Helse- og
sosialutvalget


Mehmet Kaan Inan
Fraksjonsleder Kultur- og utdanningsutvalget


Ola Kvisgaard
Bystyrerepresentant / Leder av Kontrollutvalget


Yassine Arakia
Bystyrerepresentant


Hassan Nawaz
Bystyrerepresentant


Eirik Lae Solberg
 Bystyrerepresentant


Elin Horn Galtung
Bystyrerepresentant


Silje Lutro
Bystyrerepresentant


Øystein Rikheim Sundelin
Bystyrerepresentant


Per Trygve Hoff
Bystyrerepresentant


Pia Farstad von Hall
Bystyrerepresentant


Afshan Rafiq
Bystyrerepresentant