James Stove Lorentzen

Foto: Oslo kommune/Sturlason

James Stove Lorentzen

Nestleder Oslo Høyre Bystyret / Leder av byutviklingsutvalget 

James Stove Lorentzen er Oslo Høyres nestleder i bystyret 2021-2023 og leder for byutviklingsutvalget. 

Utdanning

Sjøkrigsskolen OMA III, Bachelor økonomi Université de Lausanne, MBA IMI-Geneve.

Arbeidserfaring

  • Leder av Byutviklingsutvalget.
  • Oslo Høyres nestleder i bystyret 2021-2023.
  • Valgt inn i Oslo bystyre i 2011.
  • Leder av Finanskomiteen 2013-2015
  • Leder av helse og sosialkomiteen 2016-2019¨
  • Skipsoffiser på MTB. 18 år i shipping i Norge, USA og Singapore. 5 år som leder av et fiskeoppdrettsselskap med hovedkontor i Oslo, 5 år partner i investeringsselskap.

Siste saker fra James