Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Ine Eriksen Søreide

 

Ine Eriksen Søreide er fraksjonsleder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. 

Utdanning

Ine Eriksen Søreide er utdannet Cand. Jur. ved Universitetet i Tromsø.

Arbeidserfaring

Ine Eriksen Søreide ble utnevnt som utenriksminister 20. oktober 2017. Hun holdt stillingen fram til regjeringsskiftet 2021. Hun var forsvarsminister fra 2013 til 2017. Hun var fast stortingsrepresentant for Oslo i perioden 2005-2009, hvor hun ledet kirke-, utdanning- og forskningskomiteen,  og i 2009 – 2013 hvor hun ledet Stortingets utenriks- og forsvarskomité. I perioden 2001 – 2005 var hun 1. vararepresentant fra Oslo, og hun møtte da fast hele stortingsperioden for Per-Kristian Foss, da han var finansminister.

Søreide har tidligere vært programleder i Metropol TV og trainee ved advokatfirmaet Grette i 2002.

Tillitsverv

Ine Eriksen Søreide var leder i Unge Høyre fra 2000 til 2004 og møtte da som medlem i Høyres arbeidsutvalg. Hun har vært medlem i Norsk-tysk vennskapsgruppe i Stortinget og i FNs Generalforsamling. Søreide har vært medlem i Høyres sentralstyre siden 2000.

Interesser

Ine Eriksen Søreide interesserer seg for reiser, musikkopplevelser og god mat.

Siste saker fra Ine