En skole med like muligheter for alle

En skole med like muligheter for alle

Enten de heter Ola eller Aisha, om de vokser opp på Holmlia eller i Holmenkollen, om foreldrene deres er rørleggere eller revisorer: I Oslo skal alle skolebarn få de samme mulighetene til å utvikle sitt potensial.

Det viktigste vi kan gjøre for å hindre at noen faller utenfor, er å sørge for en trygg oppvekst for barn og unge. Skal vi forebygge fattigdom og sosiale forskjeller, må vi sikre at alle som vokser opp i Oslo, får de samme mulighetene til å lykkes på skolen. Barn trenger å oppleve mestring for å lære, uansett hva slags bakgrunn de har. Derfor er det avgjørende å satse på grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning. Oslo Høyre vil ha en skole som legger til rette for at alle kan lykkes – også de som ikke kommer fra ressurssterke hjem.

OSLO HØYRE VIL:

  • Kartlegge språkevner allerede i barnehagen, slik at alle som begynner på skolen, kan norsk godt nok til å følge undervisningen.

  • Sørge for nok lærere slik at alle barn blir sett og får den oppfølgingen de trenger.

  • Gjeninnføre skriftlig tilbakemelding til alle foreldre med barn i 1.–10. klasse hvert halvår.

  • Beholde elevenes rett til å velge skole selv, uavhengig av bosted

  •  

Relaterte politikkområder

Videregående læring for fremtiden

Barnehager for læring og lek