La oss gi Oslo et kollektivtilbud for fremtiden

La oss gi Oslo et kollektivtilbud for fremtiden

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Og selv om vi er en liten by i den store sammenhengen, kan vi bidra med lokale miljøtiltak.

I Oslo er veitransport den største synderen når det gjelder klimagassutslipp, og en kilde til helsefarlig luftforurensing, særlig på kalde vinterdager. Ved å bygge ut, modernisere og forbedre kollektivtilbudet skal vi få flere til å reise med buss, trikk og bane.

Vi vil bygge ut T-banen for de neste 50 årene og gjennomføre en storsatsing på utslippsfri kollektivtrafikk, slik at alle kan komme seg raskere, renere og tryggere frem i en travel hverdag. Samtidig er det viktig å huske på at barnefamilier, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne fortsatt har behov for bil. Derfor skal det fortsatt være mulig å kjøre i Oslo. Vi vil ha en by som er tilgjengelig for alle, også de som ikke kan ta T-banen til Stortinget.

OSLO HØYRE VIL:

  • Bygge ny T-banetunnel fra Ensjø via Carl Berners plass til Majorstuen, med nye stasjoner på Grünerløkka, Sagene, Ullevål Sykehus og Bislett – dette gir mulighet for femminutters avganger over hele byen.

  • Øke antallet bussavganger.

  • Erstatte dagens dieseldrevne busser med utslippsfrie så raskt som mulig.

  • Sikre at bussene kommer raskere frem i egne traseer, og at de blir prioritet i lyskryss.

  • Sørge for parkeringsmuligheter for dem som trenger bil.

Relaterte politikkområder

Miljøvennlig transport

Vei- og kollektivnettet