Programmer

Oslo Høyres program 2019-2023

På årsmøtet 25-26. januar ble Oslo Høyres bystyreprogram for perioden 2019-23 vedtatt.

Bystyreprogram for Oslo Høgre 2019–2023 (nynorsk)

Vedteke på Oslo Høgres årsmøte 26. januar 2019. Takk til Oslo Mållag for omsetjing av programmet til nynorsk.

Oslo Høyres program 2015-2019

Kommunevalgprogrammet ble vedtatt av Oslo Høyres årsmøte 25. januar 2015.

Oslo Høyre – City Council Election Program

Read the abbreviated version of the City Council Election Program 2015 – 2019.

Oslo Høyres program 2011-2015

Oslo Høyres årsmøte vedtok i slutten av januar 2011 sitt program for bystyreperioden 2011-2015.