Verden er på vei tilbake der staters interesse presser på normer og regler i det internasjonale samfunn. Dette gjør at vi igjen må rette søkelyset mot en av Statens primære oppgaver: beskyttelse av suverenitet, handlingsrom og innbyggernes trygghet.

Resolusjon vedtatt av Oslo Høyres årsmøte 24.-25 januar 2020

Arbeidet med å gjenoppbygge forsvaret startet fra første dag med Høyre i Regjering. Det er et arbeid som er møysommelig, kostbart og tar tid. Det er lett å rive ned kapasiteter det tar lang tid å bygge opp.

Mandatet fra Regjeringen til forsvarssjefen fremhevet at Norges sårbarhet øker i takt med at trusselbildet forverres. Norge må ta et større ansvar for egen sikkerhet i våre nærområder og bidra mer til NATO‐alliansens samlede forsvarsevne.

Forsvarssjefen har nå lagt frem sin faglige anbefaling og besvart regjeringens mandat. Han er tydelig på hvilket forsvar han ønsker seg: «Alternativ A» i hans fagmilitære råd etablerer et forsvar som kan møte de aktuelle sikkerhetspolitiske utfordringene i nærområdene våre.

Oslo Høyre går inn for

  • at alternativ A legges til grunn for arbeidet med neste langtidsplan for Forsvaret.
  • en reell og betydelig økning av forsvarsbudsjettet i tråd med beslutningene fra NATOs toppmøte i Wales i 2014, som fastsetter en målsetting for medlemslandene om gradvis å øke forsvarsbudsjettene opp mot 2 prosent-målet i løpet av et tiår.

Oslo Høyre understreker at dette må sikres gjennom et bredest mulig forlik i Stortinget