Denne uttalelsen ble vedtatt av Oslo Høyres årsmøte 23. januar 2021:

Hyblifisering, som innebærer at et hus eller en leilighet gjøres om til mange små hybler, er et økende problem i deler av Oslo. Dette påvirker sameier og nabolag negativt ved ustabilt og dårligere bomiljø, økt trafikk og press på allerede begrensede parkeringsarealer, mer støy og redusert brannsikkerhet.

Regjeringen fremmet før jul et lovforslag som vil gi kommuner og eierseksjonssameier bedre muligheter til å hindre uønsket hyblifisering. Det vil kreves 2/3 flertall på årsmøtet i et boligsameie for å godkjenne ombygging av en leilighet til mange små hybler, og kommunene får mulighet til å gi bestemmelser som kan hindre hyblifisering i deres respektive kommuneplaner og reguleringsplaner.

Oslo Høyre mener Oslo kommune må benytte de nye lovhjemlene så snart de har blitt vedtatt av Stortinget til å ta en bedre styring og sette rammer for hyblifiseringen i Oslo. Oslo Høyre forventer at byrådet allerede ved revideringen av Oslo kommunes arealplan, legger frem forslag til bestemmelser som kan redusere omfanget av uønsket hyblifisering i byen vår.