Vår politikk

Kollektivtrafikk

Kollektivtransporten er det viktigste virkemiddelet for et bedre bymiljø og for reduserte klimagassutslipp.

Lær mer om vår politikk

En aktiv klima- og miljøpolitikk

Oslo Høyre vil gjøre det attraktivt og enkelt å gjøre gode miljøvalg i hverdagen.

Lær mer om vår politikk

Kunnskap i skolen

Vår viktigste oppgave er å sikre gode og trygge oppvekstvilkår for alle barn og unge i byen vår.

Lær mer om vår politikk

Her finner du oversikt over Oslo Høyres politiske temaer basert på vårt program.

Oslo Høyres politikk fra A til Å

Lurer du på mer om vår politikk?

Hvis du fortsatt har spørsmål, kan du kontakte oss.

Ta kontakt