Barnehage og skole i verdensklasse

Barnehagene er viktige for språkutvikling, samspill med andre barn og voksne, og som en forberedelse til skolestart i trygge rammer preget av mest mulig lek, lærelyst og læringsglede.

I dag er det for store kvalitetsforskjeller mellom barnehagene, og altfor mange barn begynner på skolen uten å kunne godt nok norsk. For Høyre er det viktig at alle barnehager har et godt pedagogisk tilbud, og at barna får utviklet sitt potensial på best mulig måte.

Relaterte politikkområder

Barnehager for læring og lek

Kunnskap og læring i grunnskolen

Kunnskap og læring i ungdomsskolen

Videregående læring for fremtiden

Et løft for yrkesfagene

Bruk av digital teknologi

Dyktige lærere og skoleledere

Universitetsbyen Oslo