Barnehager for læring og lek

Barnehagene er viktige for språkutvikling, samspill med andre barn og voksne, og som en forberedelse til skolestart i trygge rammer preget av mest mulig lek, lærelyst og læringsglede. I dag er det for store kvalitetsforskjeller mellom barnehagene, og altfor mange barn begynner på skolen uten å kunne godt nok norsk. For Høyre er det viktig at alle barnehager har et godt pedagogisk tilbud, og at barna får utviklet sitt potensial på best mulig måte.

Barnehagen er – og skal være – et frivillig tilbud, samtidig som det er viktig å tilrettelegge for at alle barn får sjansen til å gå i barnehage. Oslo Høyre ønsker at flere foreldre skal benytte seg av barnehageplass for sine barn, særlig i de bydelene som har lavest andel barn i barnehage.

Det er en verdi at vi har et variert tilbud av barnehager med ulike profiler – både ideelle, private og kommunale. Oslo Høyre er for at private og ideelle aktører, i tillegg til de kommunale, får drive gode barnehager som foreldre og barn er fornøyde med. Det viktigste for Oslo Høyre er at barnehagene har god kvalitet, ikke hvem som eier dem.

Da Høyre styrte Oslo, utviklet Osloskolen seg til å bli Norges beste skole. Den neste store satsingen vår er å gjøre Oslobarnehagen til Norges beste barnehage. Ved systematisk å satse på språkutvikling og læring gjennom lek skal Oslobarnehagen evne å løfte alle barn uavhengig av bakgrunn.

Oslo Høyre vil:

 • At familier med lav inntekt skal få gratis kjernetid i barnehagen, uavhengig av hvor de bor i byen.
 • Ansette og utdanne flere pedagoger i Oslobarnehagen, med det mål at halvparten av de ansatte i barnehagen skal ha pedagogisk kompetanse.
 • Gjennomføre en omfattende oppussing av kommunale barnehager for å sikre et trivelig lærings- og lekemiljø for barna.
 • Forbedre de kommunale nettsidene som gir informasjon om kvaliteten i barnehagene.
 • Utvide ordningen med Lesefrø, et språkopplæringstiltak i samarbeid mellom Deichman og bydelene.
 • Utrede behov for mer fleksible åpningstider i barnehagene.
 • Høyre vil sikre at foreldreundersøkelsene synliggjør resultatene i både offentlige og private barnehager.
 • Styrke barnehagelærerutdanningen ved å etablere flere utdanningsbarnehager i Oslo: barnehager som samarbeider tett med både høyere utdanningsinstitusjoner, forskere og studenter som er ute i praksis.
 • Sikre et godt og uavhengig tilsyn for kvaliteten i barnehagene.
 • At styrere og pedagogiske ledere i Oslobarnehagen skal få tilbud om en egen ledelsesutdanning.
 • Arbeide for god kjønnsbalanse blant ansatte i Oslobarnehagen.
 • Utvikle et tilbud om kompetanseheving på arbeidsplassen til ufaglærte barnehagemedarbeidere, med mulighet for kvalifisering.

Siste nyheter