Ny teknologi på transportområde

Oslo Høyre vil ta i bruk ny teknologi på transportområdet for å bedre transporten i Oslo, og vil:

• Iverksette satellittbasert veiprising så raskt som mulig i Oslo, forutsatt at personvernet ivaretas.
• Justere betaling i veiprising ut fra det enkelte kjøretøys utslipp.
• Justere kostnaden for å kjøre etter graden av luftforurensning.
• Etablere løsninger som kombinerer insentivene i veiprisingen og i kollektivtrafikken, slik at det lønner seg å velge mer miljøvennlige transportløsninger.
• Ta i bruk ITS (intelligente transportsystemer) for å gi bedre sikkerhet og utnytte transportkapasiteten mer effektivt.

Siste nyheter