Andine Knudtson

Fødselsår: 

1994

Yrkestittel: 

Lærer

Bydel:

Stovner 

Utdanning:

Lærerstudiet OsloMet

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Mine hjertesaker er utdanning, da spesielt at hvert barn skal bli sett og hørt. Private aktører i omsorgssektoren er også en viktig hjertesak for meg.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg ønsker å stille til valg for Oslo Høyre fordi jeg ønsker å jobbe med mine hjertesaker og utgjøre en forskjell for barn og unge både i bydelen og hele Oslo.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg er lærer og har derfor erfaring fra både barnevern og grunnskole, samt at jeg har politisk erfaring fra kommunestyret i Nittedal.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Jeg trives aller best på Oslo Øst fordi jeg verdsetter mangfoldet vi finner akkurat her.