André Oktay Dahl

Fødselsår: 

1975

Yrkestittel: 

Advokatfullmektig Elden advokatfirma AS

Bydel:

Gamle Oslo

Utdanning:

Cand Jur Uio

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Bekjempelse av utenforskap, barn og ungdoms oppvekstvilkår og inkludering og mangfold i by for alle.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg har bodd i byen i hele mitt voksne liv og sett den utvikle seg og vokse til å bli noe helt annet enn da jeg kom hit. På både godt og vondt. Etter en lang pause fra politikk har jeg en bredde i yrkesbakgrunn og personlige erfaringer som gir motivasjon.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Erfaring fra kommunestyre, fylkesting og storting. Kommunikasjons-, fagforenings- og juridisk yrkeskompetanse. Har alltid vært spesielt opptatt av å involvere dem som ikke så lett kommer til orde og kommer lett i kontakt med mange ulike typer mennesker.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Etter en lang arbeidsuke; » Bernies» i Schweigaardsgate. Sukkerbiten for badstue, bad eller å besøke MS Bjørvika ved Operaen med venner om sommeren. Gåturer i Marka eller ved Akerselva. Eller hvor som helst på sykkel der det går.