Andrea Johanna Bratt Mæhlum

Fødselsår: 

1983

Yrkestittel: 

Jurist

Bydel:

Nordstrand 

Utdanning:

Master i rettsvitenskap fra UIO. Barnevernspedagogikk 1 år fra Høyskolen i Oslo. Arbeidsrett. Ledelse og Organisasjonsutvikling fra BI.

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
– bedre oppvekstvilkårene til familier som lever i fattigdom. – Jeg ønsker å styrke barn og unges psykiske tilbud i lokalmiljøet. – Sikre et godt og trygt skoletilbud til alle barn og arbeide målrettet for at ingen barn skal oppleve mobbing og utenforskap.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg representerer en del av mangfoldet. Jeg ønsker å bidra til å styrke mangfoldet i Oslo. Høyre skal være et parti for alle. Det som motiverer meg til å stille til valg er å kunne påvirke Oslo Høyre sin politikk til det beste for befolkningen.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg er adoptert og kom til Norge som seksåring. I dag er jeg bla. styreleder i Adopsjonsforum. Jeg har 11 års arbeidserfaring ved Oslo politidistrikt. Som firebarnsmor vil saker som omhandler barn alltid være viktig for meg.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Ekebergparken. Her kan jeg løpe fritt på en grussti og se utover vår fantastiske by: Oslo.