Andreas Opsal Oftedal

Fødselsår: 

1990

Yrkestittel: 

Rådgiver innen næringspolitikk og leder for politisk analyse

Bydel:

Sagene 

Utdanning:

Samfunnsøkonom og statsviter

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Byutvikling, fordi Oslo er en fantastisk by som kontinuerlig må bli bedre. Boligpolitikk, fordi det er viktig for utjevning av forskjeller at flere kan eie sitt hjem. Trygghet, for så lenge det er farligere å være homofil eller minoritet er vi ikke i mål.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg brenner for at Høyre igjen skal bli byutviklingspartiet i Oslo. At vi skal oppleves positive og relevante for folk. Jeg vil hjelpe oss å nå bredere ut blant de urbane, en velgergruppe der vi har mistet mange de siste årene.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
De siste årene har jeg vært leder i Høyres studenter nasjonalt, sentralstyremedlem i både Høyre og Unge Høyre og leder for Oslo Åpne Høyre. Før Blindern og privat næringsliv jobbet jeg i Oslo-skolen og spilte håndball.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Når solen skinner og folkelivet yrer er det lite som slår Pride Park. Ellers står både øyene og fjordbyen høyt på listen.