Anfa Hassan Hashi

Fødselsår: 

1982

Yrkestittel: 

Saksbehandling, Øst politidistrikt Gardermoen

Bydel:

Alna 

Utdanning:

Pågående master i samfunn og helse, USN, bachelor i statsvitenskap, årsstudium menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering.

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Barn og ungs muligheter og utdanning, bekjempe fattigdom, bekjempe negativ sosial kontroll som hindrer at de blir en del av felleskapet, kvinners kompetanse i yrkeslivet og det er viktig å bekjempe vold både mot små og store.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg brenner for å dele av egen erfaringer og vil bidra til nytenkning.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Politisk erfaring: Lokalpolitikk i Bærum fra 2016, 2017 medlem Høyre kvinneforum, i 2019 ble jeg valgt til mangfold-ansvarlig i Bærum høyre. Kommunestyret 2019 jeg har hadde fast plass i hovedutvalget for barn og unge. Arbeidserfaring: Flyktningkontoret

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Min favorittplass i Oslo er selvsagt min hjemmebydel Alna og ikke minst det lokalet område til Deichman Bjørvika og det vakkert samfunnet det omgås følger med!