Anita Helene Wakounig Stenbakk

Fødselsår: 

1975

Yrkestittel: 

Pedagog/Kursutvikler 

Bydel:

Nordstrand

Utdanning:

Fagoversetterstudiet i tysk. lærerutdanning med undervisningsfagene tysk, engelsk og norsk som andrespråk

 

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
En god skole som gir muligheter for alle, uansett bydel og bakgrunn. God integrering av ulike minoritetsgrupper. Legge til rette for miljøvennlige valg. Valgfrihet i møte med offentlige tjenester og i ulike livsfaser.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Det er viktig for Oslo Høyre at (flere) kvinner stiller til valg, særlig kvinner med lærerbakgrunn o.l., På den måten kan vi forhåpentligvis vinne flere kvinnelige velgere med en lignende bakgrunn!

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg har bred undervisningserfaring: barn og unge i skolen, minoritetsgrupper i voksenopplæringen, jobbsøkere på NAV-tiltak. og polske arbeidere på norskkurs. Denne typen erfaring tror jeg Høyre trenger.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Rustadsaga og Nøklevann i bydel Østensjø – her har jeg mange fine minner fra turer med barselgruppa og med min egen familie. Og kanskje området rund St. Olav-kirke? Har et spesielt forhold til de to skolene i nærheten. St. Sunniva og «Katta».