Anita Leirvik North

Fødselsår: 

1975

Yrkestittel: 

Daglig leder (skifter jobb i oktober, ny yrkestittel blir da Utviklingsdirektør)

Bydel:

Vestre Aker

Utdanning:

Cand. mag fra UiO, MBA fra Instituto de Empresa.

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Velferdsstatens bærekraft, valgfrihet, ulikhet, byutvikling, miljø og skole.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg ønsker å være med på å skifte retning for Oslo. Vi trenger en bedre skole og større valgfrihet. Høyre er et styringsparti, og vi har respekt for at all offentlig pengebruk er muliggjort fordi innbyggerne har bidratt til fellesskapet.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg har min bakgrunn fra privat sektor. Jeg har bodd i flere bydeler og har også studert og jobbet utenlands. Jeg er mamma til en skolejente og en skolestarter.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Nordmarka er mitt favorittsted. Det fantastiske med Oslo, er de korte avstandene mellom bykjerne, fjord og marka.