Anne Christine Kroepelien

Fødselsår: 

1966

Yrkestittel: 

Senior rådgiver bærekraftig leverandørkjede.

Bydel:

St.Hanshaugen 

Utdanning:

Cand. Jur

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Redusere klimautslipp, ta vare på miljøet, bygge ut kollektive transporttilbud, sikre skole som løfter elever, variert kulturtilbud og effektiv kommuneadministrasjon. Å sikre mangfold og intergrering er en kontinuerlig prosess.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg vil bidra til at Oslo skal være Norges beste by å bo og drive næringsvirksomhet i, hvor alle skal føle seg hjemme. Med bakgrunn som leder for bydelsutvalg har jeg erfaring med samarbeid med andre partier for å finne gode løsninger.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Løsningsorientert, grundig (jeg setter meg godt inn i saker) og arbeidet effektivt. Jeg liker å samarbeide og tror det er viktig å lytte til innbyggerne samtidig som bystyret må ha fokus på ikke å øke kostnader.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Egentlig vil jeg ikke velge et favorittsted, alle bydeler har sin egen sjarm. Må jeg velge, velger jeg meg Adamstuen og utsikten ned Thereses gate.