Anne-Karin Kjeldset

Fødselsår: 

1932

Yrkestittel: 

Sosionom – pensjonist

Bydel:

 Vestre Aker

Utdanning:

Realskole, – eks.artium privatist, – Norges kommunal- og sosialskole, Økern

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Trygghet og valgfrihet i hverdagen for eldre. Miljøproblemer, hindre generell forsøpling og rasering av grøntområder i nærmiljøet.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg mener at det er dette partiet som best kan hanskes med de til dels store problemer vi i dag står overfor.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Er våken og aktiv – har skrevet mye tidligere f.eks. i lokalavis – god formuleringsevne – vært medl. av Grorud Venstre.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Må være Ammerud med Lillomarka, hvor jeg tidligere har bodd med mann og barn i over 55 år.