Arina Aamir Sheikh

Fødselsår: 

2005

Yrkestittel: 

Elev på Oslo Private Gymnasium

Bydel:

Stovner 

Utdanning:

Vg2 ved Oslo Private Gymnasium

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Mine hjertesaker er forebygging av ungt utenforskap, sørge for at flest mulig får varig tilknytning til arbeidslivet og jobbe for å sikre likestilling, mangfold og inkludering.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg har et brennende engasjement for Oslo Høyres politikk og mener at jeg med min kompetanse og samfunnsengasjement vil bidra til å få frem Oslo Høyres politikk på en god måte, også ovenfor de velgerne som ikke tradisjonelt stemmer Høyre.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg har vært engasjert i Unge Høyre siden 2019, og har satt flere viktige politiske saker på dagsorden både i media og på sosiale medier. Jeg er i tillegg Styremedlem i Oslo Høyres Kvinneforum og Kampanjeleder i Stovner Høyre.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Stovner tårnet.