Arve Otter Juritzen

Fødselsår: 

1960

Yrkestittel: 

Daglig leder Biskop Roses Stiftelse og forlegger.

Bydel:

Ullern

Utdanning:

Handelsskole. Yrkeserfaring som fotograf, journalist, forfatter, TV produsent, programleder i radio og TV, gründer, daglig leder. Folkevalgt til Oslo bispedømmeråd og Den norske kirkens øverste organ, Kirkemøtet. Styremedlem bistandsorganisasjonen Sabona.

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Det må bli billigere å leve i Oslo, så alle som vil kan bo her. Kommunale tjenester må konkurranseutsettes. Eiendomsskatten må fjernes. Nyskapende tilbud til elever som faller ut av skolen. Styrke lavterskel psykisk helsetilbud i bydelene..

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg ønsker å bidra til at Oslo styres nedenifra, at innbyggernes behov bestemmer, ikke en stadig svulmende kommunal virksomhet. Bystyrets oppgave er å tjene innbyggerne – ikke finne på nye avgifter.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg er vant til å skape resultater gjennom å tørre å stille enkle spørsmål og se muligheter der andre ser problemer. Jeg har lang erfaring med å kommunisere tydelig og konkret. Min manglende politiske erfaring er min styrke.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Frognerparken.