Foto: CF Wesenberg / Kolonihaven
Foto: CF Wesenberg / Kolonihaven

Bjørgulv Vinje Borgundvaag

Fødselsår: 

1975

Yrkestittel: 

Rådgiver

Bydel:

Bjerke 

Utdanning:

sanger og sangpedagog (Musikkhøyskolene i Oslo og Hamburg), budsjettering i off. sektor (kurs BI)

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Trygg økonomisk styring, kulturpolitikk, bedre boligpolitikk, mangfold i velferdstjenester.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Det betyr noe hvem som styrer, jeg tror Høyres politikk gir folk en bedre hverdag.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg har politisk erfaring fra arbeid på Storting og i Regjering, er samfunnsengasjert og glad i å møte mennesker.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Marka – gir rekreasjon og påfyll hele året.