Camilla Roede Skevik

Fødselsår: 

1973

Yrkestittel: 

Daglig leder, NTNU Oslo

Bydel:

Vestre Aker 

Utdanning:

Bachelorgrad og Mastergrad fra Handelshøyskolen BI

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Helsepolitikk, skolepolitikk.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg har to barn, er engasjert i barns oppvekstvilkår, læringsmiljø og trygge nærmiljø i hele byen. Oslo skal være et sted for alle, gjennom livets ulike faser.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg er tidligere bystyremedlem, har en bred kontaktflate og stort engasjement for sårbare grupper. Jeg har jobbet med læring og utdanning siden 2008.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Nordmarka.