Christian Johan Anker-Rasch

Fødselsår: 

1955

Yrkestittel: 

Selvstendig næringsdrivende

Bydel:

Vestre Aker

Utdanning:

Sivilingeniør (Eidgenossische Technische Hochschule (ETH); Zürich, Dip. Ing.-Chem. ETH ); Siviløkonom (Graduate School of Business Administration; University of Washington, Seattle, USA, MBA)

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Næringsutvikling i vid forstand – dvs. bidra til å legge forholdene best mulig til rette for Oslos næringsliv; Arealplanlegging, kommuneplaner, reguleringsplaner og byggesaker; Oslo kommunes økonomi; Idrettsanlegg og tilrettelegging for idrettslagene

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg ønsker å være med å snu dagens utvikling av Oslo kommune. Har alltid vært politisk engasjert, og nå føler jeg det er på tide å bidra også partipolitisk. (Har i mange år vært engasjert i idrettspolitikk og næringspolitikk innen skogbrukssektoren).

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
God til å skape relasjoner og samarbeid; Mye relevant erfaring gjennom et variert yrkesliv som sivilingeniør og siviløkonom i diverse ledelsesstillinger; Omfattende styreerfaring de siste årene hvorav mer enn 40 styrelederverv

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Nordmarka.