Dagfinn Rosnes

Fødselsår: 

1975

Yrkestittel: 

Miljøterapeut i velferdsetaten/selvstendig næringsdrivende

Bydel:

Nordre Aker 

Utdanning:

Cand mag. komposisjon NMH 1999, master i musikologi NMH 2010, diverse medisinske basalfag (uakkreditert) 2013-2017

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Helse/sykehuspolitikk, utdannelse, bevaring av bolig- og byområder.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg er blitt anmodet om å stille, og har en presumpsjon om at jeg kan fremsette viktige perspektiver i Oslopolitikken.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg har gjennom mange år drevet undervisningsvirksomhet i mange ulike sammenhenger (opp til universitetsniveau), og mener å ha en god evne til å lytte og oppfatte signaler fra folk, samt balansere ulike hensyn og behov opp mot et overordnet mål.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Lille Herbern.