Daniel Lyngseth Fenstad

Fødselsår: 

1995

Yrkestittel: 

Politisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe

Bydel:

Gamle Oslo

Utdanning:

Mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Befalsutdanning ved Heimevernets befalsskole.

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
At Oslo skal være en trygg by å bo i og skole- og utdanningspolitikk.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Som ny i Oslo tror jeg at jeg kan bidra med nye perspektiver og innspill til hvordan Oslo kan bli en mer attraktiv og inkluderende by.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg har vært folkevalgt i Trøndelag fem år tidligere og ønsker å lære mer om Oslo. Jeg er opptatt av å finne gode løsninger i samarbeid med andre, og tror Oslo har godt av å få med unge politikere for å bringe nye impulser inn i lokalpolitikken.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Middelalderparken.