Daniel Skjevik-Aasberg

Fødselsår: 

1994

Yrkestittel: 

Rådgiver (advokatfullmektig fra 1.09)

Bydel:

Gamle Oslo

Utdanning:

Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Jeg mener resultatene og kulturproblemene i Oslo-skolen er bekymringsfullt. Vi må sette elevenes læring, mestring og trivsel foran ideologiske kjepphester. Oslo henger etter på klimamålene. Vi må kutte utslippene, ikke utviklingen og folks velferd.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg er svært motivert for å drive Høyre-politikk i Oslo igjen. Jeg vil jobbe for mer kunnskap i Oslo-skolen, en grønnere by som kutter utslippene på lag med innbyggerne og reformer for mer effektiv bruk av byens midler og økt valgfrihet til Oslos borgere.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg har vært 1. nestleder og fungerende leder i Unge Høyre, politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe og medlem av arbeidsutvalget i Oslo Unge Høyre. Jeg har også hatt gleden av å sitte i kommunestyret og formannskapet i Ballangen/Narvik kommune.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Terrassen på Grefsenkollen etter gåturen opp fra byen.