Elin Horn Galtung

Fødselsår: 

1945

Yrkestittel: 

Privat næringsdrivende, styremedlem i diverse styrer og pensjonist

Bydel:

Ullern

Utdanning:

Videregående, Sekretærskole, Telegrafistskole

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Ha økonomisk kontroll. Fritt Brukervalg for helse- og skole. Rettferdig skolefinansiering. Sikre at voksne og elever med spesielle behov får hjelpen de trenger. Begrense byråkratiets størrelse og makt. Ivareta næringslivets behov på en bærekraftig måte.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Kjempe for at Oslo igjen blir ansvarlig styrt basert på menneskets valgmuligheter, personlig ansvar og omsorg for de svakeste – ikke dagens forbuds- og overstyringspolitikk uten respekt for folks skattepenger, spesielt ved ukontrollert prosjektstyring.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Bydelsutvalgsleder i Vestre Aker 1991 – 2015, medlem av Bystyret og Finansutvalget fra 2015, vært medlem av de fleste organer i Oslo Høyre. God til å samarbeide med alle, dyktig til å sette meg inn i saker og til å lytte. Omgjengelig og nysgjerrig person.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Sørkedalen.