Elin Høyholm Lappegard

Fødselsår: 

1973

Yrkestittel: 

Leder innen kultursektoren

Bydel:

Nordstrand 

Utdanning:

MBA BI; Executive master of management

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Næringsutvikling, kultur, utdanning og barn og oppvekst.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Å bygge bro mellom samfunnsliv, næringsliv og kultur i et breddeperspektiv bidrar til samfunnsutvikling. God kjennskap til mangfoldet i befolkningen, næringsliv, tverrfaglig offentlig virksomhet samt pågående nettverksbygging må sammen bane vei for utvikling.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg har lang og bred kompetanse innen strategisk ledelse, endringsledelse og næringsutvikling. Jeg har jobbet mye innen kultursektoren de siste atten årene, men har en erfaringsbase med vidt spenn. Jeg har gått gradene fra en begynnelse som kunstner videre

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Hvervenbukta! Der møtes natur, kultur og mangfold i noe alle kan forenes om; livskvalitet, glede og behovet for samhold