Elisabeth Meier Tangen

Fødselsår: 

2003

Yrkestittel: 

Leder Oslo Unge Høyre

Bydel:

Grünerløkka

Utdanning:

Studiespesialiserende ved Elvebakken Videregående Skole

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Gjøre helsetjenestene i Oslo mer tilgjengelig og fleksible, gjøre det lettere å skape jobber i Oslo og tilpasse skolen etter eleven så flere fullfører.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å gjøre Oslo til en tryggere by å bo i. En by der flere har en jobb å gå til og en by der alle har valgfrihet i helsetjenestene våre.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
I år deltok jeg på Unge Høyres Elitekurs. Jeg har ledet Unge Høyres største lokalforening, Aker Unge Høyre, som også ble kåret til årets lokalforening.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Nedre Foss!