Erik Kreyberg Normann

Fødselsår: 

1956

Yrkestittel: 

Fagdirektør

Bydel:

Nordre Aker 

Utdanning:

Medisinsk embetseksamen, spesialistutdanning som lege innen barnesykdommer, diverse lederutdanninger (MEDLED, KLUT som er Oslo kommunes topplederprogram) og Sjefskurset ved Forsvarets Høgskole.

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Sosial- og helsepolitikk samt en balansert miljøpolitikk som er basert på fakta og ikke ideologi.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg vil gjerne bidra til at Høyre kommer i styringsposisjon i Oslo slik at borgernes frie valg kan gjenopprettes innenfor bl.a. helse- og omsorgssektoren samt en mer balansert satsing på miljøet og det grønne skiftet.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg er omgjengelig og kan snakke på en troverdig måte der folk forstår budskapet. Jeg har bred erfaring innenfor det feltet jeg er opptatt av. Jeg er målrettet og resultatorientert.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Jeg har bodd i det området jeg bor, Nordre Aker (Kjelsås) fra før jeg begynte på skolen. Jeg trives godt i bydelen og vil gjerne fortsette å bo der.