Eva Christin Fjellbu Vanghøj

Fødselsår: 

1964

Yrkestittel: 

Klinikksjef

Bydel:

Gamle Oslo 

Utdanning:

Fagbrev Blomsterdekoratør, Hjelpepleier i vernepleie, Bachelor i Vernepleie ( Vernepleier) Master i verdibasert ledelse( masteroppgave 2022-2023)

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Human rusreform og ruspolitikk, fritt behandlingsvalg, helhetlige helsetjenester med pasienten i sentrum, familie mangfold og likestilling.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Oslo Høyres hjertesaker er viktig for byen vår, jeg engasjerer meg i flere av de og kan tilføre kompetanse på flere av områdene. Blant annet den humane ruspolitikken og videreutvikling av helhetlige tjenester.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Erfaring fra kommunen, privat ideelle. Fra geriatri, psykisk helse og rus (spesialisthelsetjenesten), funksjons og utviklingshemmede. 24 år i ledelse av helsetjenester. Jeg mener mine erfaringer og kvalifikasjoner vil være en nyttig stemme og bidrag.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Oslo er en mangfoldig by, Østmarka for å nyte naturen, vandring i Vigelandsparken og Karl Johans gate for å se og kjenne på mangfoldet.