Fatima Hadouchi

Fødselsår: 

1999

Yrkestittel: 

Student, tannhelsesekretær, butikkmedarbeider

Bydel:

Søndre Nordstrand 

Utdanning:

Administrasjon og ledelse, helseadministrasjon, dialogpilot og tannhelsesekretær

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
-Styrke kollektivtilbudet, spesielt i de ytre bydelene -Styrke helsetjenestene, spesielt psykiatrisk behandling -Gode fritidstilbud for barn og unge -Styrke frivilligheten -Bygge flere boliger -Jobb til unge -Styrke Osloskolen -Integrering og inkludering

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre?

Jeg stiller til valg for OH, fordi jeg mener at vi har de beste løsningene, som jeg ønsker å fremme og få gjennomslag for i bystyret! Jeg har bred erfaring fra ulike samfunnsområder som jeg ønsker å bruke til nye- og utvikling av gamle løsninger.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg er engasjert og har erfaring fra flere samfunnsområder, spesielt innen organisasjon, kultur, helse, studentpolitikk, elevrådsarbeid og skolepolitikk, ungdomsråd, frivilligheten, fagforening, driftsstyrer, ulike komiteer, og vara til bydelsutvalget. 

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Mitt favorittsted er Hvervenbukta i Søndre Nordstrand om sommeren, ellers er jeg veldig glad i powerwalking over hele Oslo. Umiddelbar nærhet til det urbane liv og natur er perfekt!