Fredrik Dreyer

Fødselsår: 

1993

Yrkestittel: 

Advokatfullmektig

Bydel:

Sagene 

Utdanning:

Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Utskrevet befalskole i Sjøforsvaret

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
Mangfold og inkludering, Helse og eldreomsorg, boligpolitikk og byutvikling.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Jeg ønsker å jobbe for et trygt og godt Oslo med rom for alle byens innbyggere. Jeg er også opptatt av byutvikling, og for meg er en god by å bo i et sted som evner å tilrettelegge for innbyggernes behov i alle livets faser.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Jeg har mange års erfaring fra organisasjonslivet, og er vant til å jobbe med politikk i mange former og utrykk. Som jurist og engasjert Osloborger drives jeg av et ønske om å bidra i lokalmiljøet og å utgjøre en forskjell for menneskene rundt meg.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Badeplassen i Nydalen