Haakon Gløersen

Fødselsår: 

1988

Yrkestittel: 

Forretningsutvikler

Bydel:

Sagene 

Utdanning:

Master of Public Administration fra Columbia University | Bachelor i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole

Hvilke politiske saker er du mest opptatt av? 
1) Ta vare på naturen (inkl. klimautslipp) og gi folk tilgang til den. 2) Sørge for at folk kan reise raskere, billigere, enklere og mer miljøvennlig.

Hvorfor har du lyst til å stille til valg for Oslo Høyre? 
Fordi jeg har engasjementet og kunnskapen som skal til for at Oslo Høyre får byens beste grønne politikk. Fordi jeg er en del av og kjenner den unge velgergruppen som Oslo Høyre sliter mest med å nå ut til.

Hvilke erfaringer og kvalifikasjoner vil du fremheve ved deg selv? 
Civita-akademiet lærte meg å knytte politikk til Høyres verdigrunnlag. Forkjærlighet for tall og excel bidrar til at jeg kan bygge sterke argumenter. Nylig tok jeg initiativ til og ledet utviklingen av Norges første fleksible kollektivbillett, Smartpris.

Hva er ditt favorittsted i Oslo?
Nydalen Bad – fordi det symboliserer det grønne, rene og tilgjengelige Oslo som jeg vil ha, og fordi det er så fantastisk og unikt at vi kan bade i elven som går midt gjennom en storby.